Epiloog

In het Land waar mijn dromen zich oplossen 

in de wolk rond uw Heiligdom, Heer, 

leggen de beproevingen zich neder, 

bedekt door het kleed van het einde.


In het Land waarin mijn ziel zichzelve wedervindt, 

verenigen zich mijn krachten tot één, 

en zingen hun eenstemmig lofgedicht, 

als een begroeting van uw Aurora, Heer!


In het Land waarin de Bron des Levens welt, 

voegen de wateren en de vuren zich tezamen 

in de Prima Materia, die slechts de Lichtzoon kent, 

en vormen hun schepping uit niets.


In het Land waaruit ik ééns ben heengegaan 

wacht het Gewaad op mij als een bemoediging, 

opdat alle krachten in mij weten zullen: 

Gij zijt mijn Schepper, Vader der Levenden!

Amen 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene