Het lied der Nieuwe Hemel-Aarde, mijn vriend, mijn vriendin, splijte uw oude wezen als een zwaard, opdat uit deze grafspelonk op zal staan: 

De Logos, het Woord der Schepping. 1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene