Epiloog

Heer, in het Licht van uw stralend Aurora

vervlieten de herinneringen 

aan de smarten van het gepijnigd ik.


In de Vreugde van de ontmoeting met Uw Logos

helen zich in mij de wonden der ervaringen

en al mijn kennis glijdt als een oude wade van mij af.


Vanuit de apotheose van uw Nieuwe Dageraad

komen de klanken van het Lied der Nieuwe Aarde op mij toe

en hullen mij in hun hoopvolle verwachting.

Om mij vervagen de ruïnen 

waarop heel de mensheid haar hoop gevestigd heeft.


In mij verneem ik hoe de Bouwers van een Nieuwe Werkelijkheid

arbeiden aan het Gebouw Sancta Spiritus,

waarin uw Geest wonen zal.


Laat mij, in de overweldiging van deze apocalyps

de stem vernemen, die mij opdraagt

de Zeven Brieven neer te schrijven

aan de Gemeenten in het Veld van Asia,

opdat de Poort tot de Nieuwe Hemel-Aarde 

 zich wijd opene, O God, 

voor uw Zoon, die juichend binnentreedt. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene