O Majesteit der Goddelijke Lichtbron,

Gnosis, Vuur, Leven!

Uit wie de energie des Eeuwigen Levens voortvloeit,

tot wie het verlangen van miljarden zich richt!

Maak u bekend aan hen, die verlossing vragen. 

Maak u bekend aan hen, die wenend bidden.

Maak u bekend aan hen, die oprecht pogen.


Gij zijt de eerste en de laatste.

Gij zijt de Schepper, de levensstroom van allen en alles.

Gij hebt ons een Deur gegeven,

die niemand openen en niemand sluiten kan.


Slechts in Uw Aanwezigheid, O alles doortrillende Alkracht,

opent zich de Deur om U binnen te laten

en sluit zich de Deur om Uw Waarheid te bewaren.


Wilt Gij de Sleutel tot het Eerste Geheimenis

nederleggen in het Veld des Levens,

opdat zij, die Uw woord herkennen

de toegang des harten wederom openen kunnen.


Gij, Vader-Moeder der Levenden,

raak ons aan met uw Adem, opdat wij leven zullen!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene