Het lied der Nieuwe Aarde splijte de grond van Uw wezen als een zwaard, opdat gij de Waarheid schouwe! 1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene