Epiloog

De parel van het Hemelse gewaad 

wordt gevonden in de zwarte grond

van de saturnale aarde. 


Hij, die graaft, vergete niet 

dat zijn ziele-licht bij machte is 

de donkere aarde te openen

en de plaats te wijzen waar de parel ligt verborgen.


Hij, die ophoudt met zoeken

wordt snel afgeleid door de bijkomstigheden 

en verliest de juiste plaats uit het oog.


Volhardt daarom, o pelgrim, 

in eenvoud - waarachtigheid - en geloof 

opdat de ziele-lichtstraal u helpe bij uw onderzoek.


En zo gij vindt: 

De Parel opene voor u de diepten der Wijsheid, 

waaruit gij, als godenmens, herboren worde.

Opdat gij wetende zult zijn gelijk de Goden!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene