Vergeet de nacht, die mogelijk

over uw leven gevallen was


vergeet uw  zorgen 

die uw voorhoofd deden rimpelen;


vergeet het onrecht 

u aangedaan door onwetendheid;


en richt uw blik

op het leven dat zich achter de vormen verschuilt!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene