Het alchemisch werk worde door u doorgrond, en volbracht, opdat u de bruiloft viere.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene