Het Manna des Waren Levens voede u, van Nu aan tot aan het einde Uwer dagen!1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene