Epiloog

De klaagzang mijns harten

ebt weg op de zang van Uw Melodie,

die mij nadert op de wieken van Uw Boodschapper.


Steeds sterker omgeeft zij mij,

haar Licht wordt mijn Tehuis,

haar Klank wordt mijn Gids,

haar Rijkdom wordt mijn levensbron.


Alle beproevingen smelten ineen

tot die ene werkelijkheid

waarin Gij, Licht, centraal staat,

gelijk de Zon, mijn heelal doorlichtende.


Ik ben uw schepping,

Gij zijt mijn Schepper,

niets is er dat ons scheiden kan:

Gij Vader zijt in mij en ik ben in U!


Eindeloos komen Uw Gaven op mij toe,

en mijn handen openen zich als een Beker

waarin Gij, Barmhartige, Uw Manna strooit!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene