Moge de Daad der Offerande u bezielen, en gij u funderen op de Wijsheid der Eeuwigheid, die in u is!1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene