O Bron des Levens, Universeel Atoom der goddelijke Schepping,

trek mij op tot Uw stralende Liefdehart,

waarin mijn ziele-atoom haar Kracht des Levens zal wedervinden. 


Sluit mijn aardse zintuigen voor de beelden van deze wereld en voer mij 

door de hitte van Uw ervaringsvuur tot voor de Poort des Lichts.


Verander de smart van mijn verdeeld innerlijk 

in de harmonie van de eenheid,

waarin ik de Rust van uw reine Stilte ontmoeten kan.


Jaag mij verder langs de paden van Uw Opdracht, 

opdat de dood der verstening mij niet aangrijpe.


Want in de beweging van Uw Stroom des Levens, O Licht, herken ik de 

genade van Uw Barmhartigheid.


O machtige Kracht, waarin min ziel eens haar woning had, 

houd mij omvat, zodat Uw Wijsheid mij niet ontvalle.


Uw aanraking te bespeuren in mijn hart, in mijn hoofd, 

in mijn wil, is vreugdevoller dan mijn leven.


U te kennen, O Licht, 

is Genade en de Diepte der Gnosis.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene