Epiloog

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 

Uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde;

geef ons heden ons dagelijkse spirituele brood 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk wij vergeven onze schuldenaren;

behoed ons in de verzoeking 

en verlos ons van den boze; 

want Uw is het Koninkrijk en de Kracht 

en de Heerlijkheid in der Eeuwigheid.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene