Moge gij sterk worden door de intuïtieve Wijsheid.

Moge gij bezield worden door de herinnering van het Geweten, 

zodat ieder falen omgezet wordt in Kracht.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene