In het Licht van Uw Aanwezigheid

zien wij het Aurora blinken

achter de bergen van het land onzer beperking.


Mogen wij in staat zijn,

O ondoordringbare Kracht des Als,

de realiteit van Uw tegenwoordigheid blijvend te aanvaarden,

opdat wij de binding tussen u en dit aardse-zijn

nimmer meer verliezen.


Want zonder U, O Begin van alle Leven,

beroert ons de dood-der-verstening

en het Leven trekt aan ons voorbij als een ademtocht.


Verbreek onze ommuring, in denken, in gevoelen, in beleven,

en voer Uw Leven tot ons

als een Waarheid, die nimmer vergaat!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene