Liefde - Wijsheid - Gerechtigheid - Waarheid

mogen voor u de basis tot schepping worden.

Op dit vierkant tot Verwerkelijking staande

rake u de Vlam der Herschepping aan, Kandidaat!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene