Liefde, Vrede en Vervulling kome over allen, 

die daartoe waardig zijn.

Dat de God van den Beginne ons voeren moge 

tot in het Vuur des Geestes, 

opdat de Wedergeborene strale als het Licht der Nieuwe Wereld.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene