Epiloog

O Licht, alle vergissingen lossen zich op in Uw barmhartigheid,

en de wonden der ziel sluiten zich voor Uw liefde-balsem.


Er zou geen reden zijn voor vrees

noch gevoelens van angst en pijn,

zo wij de trilling van Uw Adem binnen zouden laten.


Laat ons verstaan,

dat verbreking en dood verschijningen zijn

uit het land van Maya.


Laat ons, door de zekerheid van Uw Kracht,

die als een Parel in ons verborgen ligt,

de beroeringen van Maya overwinnen.


Laten wij hen terug wijzen

tot in het Land der Schemering,

en laat ons, gehuld in het Kleed Uwer Stilte,

Uw Kracht mogen bewaren tot de ure gekomen is,

waarop wij het Woord der Schepping verklanken kunnen.


Leer ons het Lied der Berusting kennen, O God,

opdat hart, hoofd en handen niet falen,

in de stonde dat Gij komt.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene