De Vrede der zielestaat vervulle u , 

en voere u tot een Nieuwe Menswording, 

opdat de mensheid wete, door u, 

dat er een Verlossing uit de gebondenheid bestaat! 

Moge gij broeders en zusters, uw roeping uitdragen.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene