Epiloog

Daal neder in de grot, pelgrim

en zoek het Bethlehem

waar de Vrede der Harmonie

de stilte legt over het Eerste Uur.


De Dag der Dagen ligt verborgen

achter de stormen die de doorbraak leiden ,

waarop het Aurora het Land der Waarheid overziet.


Dan zult gij hem herkennen 

die aan de Poort staat, pelgrim! 

Gij zult niet aan hem voorbij kunnen gaan, 

want Dankbaarheid smeedde u vast aan de opdracht 

die vervuld moet worden.


Zo zult gij de werkelijkheid gaan zien 

en zo gij meent geoordeeld te zijn, 

zult gij reeds van verre de melodie der goden

op u toe horen komen  

daar de poort zich openen gaat, voor u, 

die geroepen werd tot de ver-assing 

in het Vuur der Omzetting

Loof dit Uur der Waarheid, pelgrim - en weet!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene