Epiloog

In de heil'ge grot gekomen breng ik jubelend mijn groet, wil ik slechts een dienst betonen aan de ziel die ik ontmoet. 

'k Wil niet langer voorwaarts streven, doch opwaarts gaan in heil'gen gang.  

'k Wil niet langer angstig beven en niet stromp'len levens lang .

'k Zie nu hoe mijn God kan leven door het inzicht in de zang, die levend door de eeuwen dwaalt en hult de ziel in wond'ren ban.

Ziet! Het Lichtkleed wordt geweven door der harten felle klop  en in 't hardst van 't aards beleven gaat de ziel de Lichtberg op!

Laat mijn mond de woorden vinden om het Wonder kond' te doen.  

Laat mijn hart de klanken rijgen tot een keten - levend sterk, opdat ik de Berg bestijgen en de Hemel nad'ren kan.

En de Stem zal tot mij spreken: Ziet! mijn Zoon is weergekeerd 

En 't Heelal zal nederknielen daar Het Wonder is geschied'

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene