Voegen wij ons tezamen in de Kracht des Lichts.

Heffen wij onze gedachten op tot de Hoogten.

En laten wij tezamen bouwen aan het Geestelijk Tehuis 

onzer zieledromen.

Gij allen, die hier door hunkering der ziel bijeengevoegd zijt:

Moge de aanraking des Geestes u opwekken

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene