Wij lezen u nu een gedeelte uit het Evangelie van de Waterman: 


Toen Jezus mediteerde in alle stilte in een verborgen hoek van de tempel, naderde rabbi Barchia hem en vroeg: 

Welke is de grootste van de Tien Geboden?


Jezus antwoordde:

Ik zie niet in waarom één der Tien Geboden groter moet zijn dan de andere. Een gouden koord verbindt al de Tien Geboden en maakt deze tot een eenheid. 

Dit koord is de Liefde. Zij belevendigt elk woord der Tien Geboden en zo iemand vervuld worde van deze Liefde, kan hij niet anders doen dan God aanbidden, want Hij is Liefde.

Elkeen die van Liefde vervuld is kan niets anders doen dan God en schepsel eren. 

Hij die van Liefde vervuld is heeft geen enkel gebod van node, van welke aard ook!

Rabbi Barchia zeide: 

Uw woorden glanzen door de Liefde, die uit de Hoogten komt. 

Wie is de Meester die u deze Waarheid onthulde?

Jezus sprak: 

Ik ken geen Meester die mij deze waarheid onthuld heeft. 

Het schijnt mij dat deze waarheid altijd openbaar geweest is, want de Waarheid is één en zij is overal. 

Wanneer wij de vensters van onze innerlijke intelligentie openen zal de Waarheid daar binnentreden en zich een woning bereiden. Want de waarheid vindt haar weg door elke opening die haar gegeven wordt.

De rabbi vroeg: 

Welke hand zal sterk genoeg zijn om de vensters en de poorten van de intelligentie te openen, opdat de waarheid kan binnen treden?

Jezus antwoordde: 

Het lijkt mij dat de Liefde, het Gouden Koord, dat de Tien Geboden tot één maakt, sterk genoeg zal zijn om elke menselijke poort te openen, opdat de waarheid kan binnengaan en het hart tot begrijpen opwekken.


Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene