Wij lezen u enkele woorden van een Frans mysticus uit de l8de eeuw.


Ik heb aan mijn gelijken alleen die waarheid kunnen aanbieden, die eenvoudig was en begrijpelijk voor hun oren.  

Ik heb gezegd, dat hetgeen zij zoeken zich slechts in het midden bevindt en dat zij niets anders doen dan in een cirkel rondlopen en daarom vinden zij niets. 

Dit centrum bevindt zich in ieder wezen; en dit wordt ons onderricht door het universele vierkant, waarop alles wat bestaat zich baseert; ook vinden wij erover geschreven in onuitwisbare karakteristieken. 

Wanneer ik mijn naasten slechts enkele methoden geleerd heb om dit vruchtbare midden, dat de enige Lichtbron is, te doen kennen, is dat omdat ik hen vooral heb willen herinneren aan hun eigen ervaringen en niet aan de mijne, omdat zij mij anders zeker niet geloofd zouden hebben. 

Ik heb hen echter wel middelen en ideeën overgedragen en ik heb hen gedwongen zekere stappen te doen in het basisvierkant, stappen waardoor zij vertrouwen ontvangen zullen hebben, wanneer zij de resultaten zagen die zich voor hun ogen ont-vouwden. 

Zodra de mens-in-het-midden wedergeboren wordt, is er niets dat hij niet kan zien, niets dat hij niet volkomen kan verstaan. 

De grootste fout die de mens kan maken is enkele delen van de Kennis te isoleren en deze als volkomen te openbaren, want op deze manier valt hij zijn eigen Lichtprincipe aan, doordat hij de grote Eenheid verdeelt. 

Het zich richten op deze Eenheid is goed, doch zij die mediteren en dromen zonder een enkele basis te hebben, zonder in verbinding te staan met de grote Eenheid-van-het-midden, zij dolen rond in de leegte.

Zij bezitten geen basis en verdwalen in de duisternis van het onbekende. 

Ieder van hen zal een persoonlijk aanzicht aangrijpen, dat zij daarna door onwetendheid en oppervlakkigheid willen generaliseren. 

Alles zal duisternis worden, want alles raakt verdeeld, gesplitst. 

Alles zal minder worden, de kracht zal afnemen, want de mens die terugkeert tot hetzelf, verspilt zijn krachten en heeft niets om deze te vernieuwen.

Daaruit is de grote verdeeldheid ontstaan, de meningen, de tegenstrijdigheden, dat wil zeggen: het Niets.  

Men bezit grote wijsheid wanneer men "halt" weet te houden, voordat men aanvangt, opdat allereerst meerder inzicht verkregen worde.

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene