Uit het Licht gekomen  

in de chaos neergedaald  

zoekende naar de Weg tot het Licht  

zijn wij hunkerende naar U, O Straal van Inzicht!


Moge gij woning vinden in ons hart  

moge gij gehoor vinden in onze ziel  

moge gij weerklank vinden in ons leven.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene