In het Licht van Uw Aanwezigheid, 

zien wij het Aurora blinken 

achter de bergen van het land onzer beperking.


Mogen wij in staat zijn, O Ondoordringbare Kracht des Als 

de realiteit van Uw tegenwoordigheid blijvend te aanvaarden, 

opdat wij de binding tussen U en dit aardse-zijn nimmer meer verliezen.

Want zonder U, O Begin van alle Leven  

beroert ons de dood-der-verstening 

en het Leven trekt aan ons voorbij als een ademtocht.


Verbreek onze ommuring - in denken - 

in gevoelen - in beleven  

en voer Uw Leven tot ons als een Waarheid, 

die nimmer vergaat.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene