Het alchemisch werk worde door u doorgrond èn volbracht, opdat u de bruiloft viere ! 1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene