Epiloog

O Licht, alle vergissingen lossen zich op in Uw Barmhartigheid 

en de wonden der ziel sluiten zich door Uw liefdebalsem.


Er zou geen reden zijn voor vrees, 

noch gevoelens van angst en pijn 

zo wij de trilling van Uw Adem binnen zouden laten.


Laat ons verstaan dat verbreking en dood 

verschijningen zijn uit het land van Maja.


Laat ons, door de zekerheid van Uw Kracht, 

die als een Parel in ons verborgen ligt, 

de beroeringen van Maja overwinnen.


Laten wij hen terug mogen wijzen tot in het Land der Schemering  

En laat ons, gehuld in het Kleed Uwer Stilte 

Uw Kracht mogen bewaren tot de ure gekomen is,

waarop wij het Woord der Schepping verklanken kunnen.


Leer ons het Lied der Berusting kennen, O God, 

opdat hart, hoofd en handen, 

niet falen - in de stonde dat Gij komt.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene