In de alomtegenwoordigheid van Uw Kracht, 

O Licht der Eeuwigheid,

vallen alle onreinheden van mij af

en word ik wedergeboren in de schoot 

van Uw Volmaakte Trillingsvolheid. 


De gebeurtenissen in deze natuur des doods

trekken langs mij heen als dwaze dromen,

die zich opdringen aan het schijn-ik 

mijner onvolkomen wezenheid. 


Om mij heen jagen miljarden naar het Levende Woord Uwer Werkelijkheid 

en zij weten niet waar te zoeken. 

In mij is de Stilte van de afwachting,

het luisterende zich concentreren op de klank,

die vanuit mijn zieleherinnering tot mij terug zal komen.


O Licht, Bron van de Kracht der Krachten,

zo Gij wilt, laat mijn hart zich openen voor de Kreet des Levens,

die als een onaardse trilling opwaarts stijgt

tot de troon Uwer Genade. 


Zo zullen wij verbonden worden:

Vader en Zoon - Geest en Ziel - Hemel en Aarde.


In Uwe handen, o Almachtige,

leg ik de vrucht van mijn pogingen.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene