Epiloog

Schenk mij de Barmhartigheid van Uw Stilte, o God,

opdat de strijd om het harmonieuze evenwicht 

mijn ziel niet verscheure, 

voordat zij de heiligende Adem Uwer Levenskracht gevoeld heeft. 


Schenk mij de eenmakende Kracht van Uw Stilte, o God,

opdat mijn hart niet streve onder de slagen van

de demonen dezer doodsnatuur,

voordat het de Liefde van Uw Onbegrensde Hart gekend heeft.


Schenk mij de balsem van Uw Stilte, o God van het Grote Zwijgen,

zodat mijn denken zich ter ruste legge

in de reine wateren van Uw etherisch Licht,

en het niet verstene in zijn materiële werken. 


Schenk mij de zegen van Uw Stilte, o God der Eeuwige Volheid,

opdat heel mijn rusteloze wezen

verandere in de bedekking van Uw Lichtgewaad.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene