Epiloog

Wanneer Beweging gekomen is tot Stilte,

en Stilte zich verveelvoudigt door Beweging,

dan wordt de Ademhaling des Levens

de Poort der Wedergeboorte.


Wanneer het Ik zichzelf verbergt in zijn vrees,

en zij tezamen de dans der onmachtigen uitvoeren,

den werpt de ziel zich neder in het Niet-Zijn

en de engelen des Vuurs houden haar omvangen.


Overgave - moed - geloof - kennis en inzicht

zijn de gaven die in Vrijheid groeien,

zij vormen de Ster der Wedergeboorte.


Uw Vrijheid geworde u -

uw Vrijheid vorme de Vlam op het Altaar Gods.


En stervende in Vrijheid begroeten U de Bevrijden.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene