O Licht, dat in mij en om mij is!

O Licht, onsterfelijke bron des Levens!

O Licht, waarin de lach der ziel

weerklinkt als een bemoediging!


Voer mij tot het waarachtige Begin

dat zich in de eeuwigheid verbergt, 

voer mij tot het Goede Einde

dat zich in de eeuwigheid oplost

en hul de Lichtzoon van uw Ras

in het kleed Zijner afkomst,

en versterk de roep van zijn broederen: 

Keer weder! Keer weder! Zoon van de Zon!

Keer weder! Keer weder! Zoon van Water en Vuur! 

Keer weder! Keer weder! Zoon der Eeuwigheid!

Keer weder en ontvang de zegen van Uw Vader!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene