O Licht, in wie geen duisternis woont,

in wie allen zich kunnen verenigen

tot één Vlam der Reinheid.


Werp de straling van Uw Lichtkracht

over onze arbeid - over onze levens - over ons pogen.


Gij, O Gnosis van den Beginne, 

doorlicht onze hoofden - onze harten, 

opdat wij blijvend kennis zullen dragen 

van Uw Waarheid.


O Licht, in wie alle gnostieke Boodschappers 

hun Moed, hun Vreugde en hun Wijsheid gevonden hebben, 

wees ons nabij.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene