Moge gij de Gnosis kennen als innerlijke werkelijkheid, opdat gij nimmermeer de waan verkieze.


(Oud Rozekruisers gebed)

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene