O Geest der Opstanding, 

O Majesteit der Vuren, 

O Licht zonder Begin en zonder Einde,

 

Laat Uw vlam niet uitdoven in mij 

onder de beproevingen der natuur-aeonen, 

Laat Uw waarheid in mij doorklinken 

als een onophoudelijke resonantie uit Uw verten, 

Laat het gebed der Eenheid tussen U en mij 

mijn ziel doorlopend mogen baden in de trillingen Uwer genezing.


O Machtige Eenheid, waarin mijn verdeeldheid sterft door de verrukking 

Uwer harmonie, 

blijf levend in mij, opdat ik Uw Leven kenne.

Amen 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene