Moge gij, moedige kandidaat, het Licht uwer ziel bewaren, 

opdat gij overwinnen kunt !


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene