In het grote reine Licht  van uw aanwezigheid, 

zie ik het Pad-omhoog als een beeld uit mijn Herinnering.


In de doorbraak van uw straling breekt open in mij 

hetgeen zolang reeds werd bewaard.


Omgeven door de trilling van uw Leven 

verlaat ik de velden van de dood 

om op te staan in het veld der Nieuwe Dageraad.


O Alomtegenwoordig Licht van Liefd' en Leven 

moge mijn hart de Reinheid verwerven 

om als Poort te dienen voor uw intrede.


O verborgen Wijsheid, 

waarin mijn ziel slechts vermag door te dringen, 

vervul mij met de balsem van het Goddelijke Weten.


O Diepte der Geheimenissen, O Eeuwige God, 

neem mij op in het wonder van de eenwording met U!


Neem mij op in de Rust van uw Onbeweeglijkheid, 

opdat ik de Werkelijkheid 

van het Land mijner Oorsprong herkenne!

Amen 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene