Verzamel uw innerlijke gaven, o kandidaat, 

herken uw rijkdom - en beken de armoede uwer levensstaat. 

Wordt het bewijs van het Levende Lied des Heren draag uw Vreugde uit.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene