Epiloog

Licht des Levens 

Stroom der Goddelijke Harmonie 

Bron van alle Zijn,


indien het mogelijk is, bewaar mij 

in de Lichtschijn Uwer omarming.


Indien mijn "ik" gebroken kan worden 

door de straling van Uw Heerlijkheid, 

ik smeek U Vader, verbreek het.


Zo er vreugde op mijn weg komt 

leer mij de Waarheid te behouden.


Zo er smart op mijn weg komt 

leer mij het Licht behouden.


Zo er strijd op mijn weg komt 

leer mij Uw Vrede behouden.


Leg open voor mij de Majesteit van uw Aanraking 

van Nu aan tot aan de Dag van het volkomen Endura!


Opdat ik nooit vergete, O God

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene