O Machtig Licht vervul ons  

O Hart van het Goddelijke Universum beziel ons  

O Trilling uit de Bron van het Eeuwige bestaan vernieuw ons.


Uit u geboren, o Licht, 

keer ik tot U terug.

In U ondergaande, o Licht, 

vind ik de klank van den Beginne. 

Door U gestorven tot wedergeboorte, 

ontmoet ik de Ziel des Waren Levens.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene