Er is een onuitsprekelijke, universele Kracht.

In die Kracht verbergt zich het Al-Goede en Volmaakte.

Uit de Kracht stralen de genezende en helpende Stralen van de Goddelijke Liefde.

Hij, die in die Kracht zich verborgen weet en die over die Kracht kan beschikken als een middel ten Leven, hij weet zich beschermd tegen alle aanvallen vanuit het gebied der materie en kristallisatie.

Hij weet dat in hem het Leven zich manifesteert tot in eeuwigheid.

De dood is niet meer, smart is uitgedaan en bitterheid verliest zijn macht.

Hij is de mens die geleerd heeft onder te gaan in de levensstromen die voor hem in de kosmische wetten en de goddelijke beschikking verborgen ligt.

Die levensstroom wordt door hem herkend, hij ziet zichzelf niet langer als degene die leidt, maar die geleid wordt door de alles besturende stralingskracht van de Goddelijke Volheid.

In hem ligt, als een stille heldere bron, de wijsheid der ervaring, een ervaring die hem opgelegd werd door de Liefde van de Grote Meester, die wéét wat de mens behoeft.

Door de lessen des levens werd de strijd gestaakt, de tegen-aktie van het Ik uitgeput. 

De mens is gekomen aan het einde, aan het einde dat het begin zal worden van een volledig ander leven, een leven met God, een leven aan de hand Gods.

Leven met God wil niet zeggen uitsluitend de vormgeving van een religie volgen, het wil zeggen: leven door de Innerlijke Bron, die in de mens is opgericht.

Daarom, gij, die hunkert naar het Nieuwe Leven, die verlangt naar de schone werkelijkheid van de vervulling, verheugt u en verblijdt u, het uur nadert waarin gij zult kunnen spreken: 

De tijden zijn vol geworden, o Heer, ik aanschouw Uw Aangezicht!


Deze woorden zullen dan geen ver beeld meer voor u zijn, geen mystificatie, geen irreële vorm van geloofsbelijden. Zij zullen voor u 

worden tot een lichtend koord van uitdragende klanken.

Zij zullen voor u zijn: de belijdenis van uw innerlijk bereiken.

Het is, pelgrim, geen vage belofte die wij u doen, wij plaatsen voor u het Beeld dat levend geworden is en dat u herkennen kunt als de eeuwig zijnde, die altijd om u en in u was, de Vader-Moeder-Zoon, die heerst in het veld der Eeuwige Waarheid.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene