O Licht der Lichten - begeleide ons,

O Licht der Lichten - inspirere ons,

O Licht der Lichten - versterke ons!

Moge gij verrijkt worden door de Roos der Volmaking.1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene