Epiloog

Met een vurig stralend hart, 

verheven boven vijandschap en smart 

zal ik eind'lijk kunnen gaan 

ìn de stroom van de Jordaan, 

waar het Levend Water wacht 

en mij opneemt in zijn macht.


Mijn ziel en lichaam toebereid 

maken mij vrij voor d'eeuwigheid.


Toen Johannes' levenskracht

mij dit wonder had gebracht

dwars door sluiers van de nacht, 

ging ik voort van kracht tot kracht! 

Niets kan mij nu binden meer 

aan de aardse levenssfeer.


Ziel en lichaam toebereid 

wacht mij 't Land der Heerlijkheid.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene