De Trooster, de Geest der Heiligheid banne uit de greep uwer Zeven onheilige getuigen.

Het Vuur der Loutering bewerke uw grond van Asia.

De Acht Gaven van de Waardige Kandidaat breken open in u - opdat de grens overschreden zal worden. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene