O Machtig Licht, dat ons aan alle zijden omringt,

O Universele Bron des Eeuwigen Levens.

O Begin van alle Wording der Omzetting.

In U is Waarheid - Rechtvaardigheid - Overwinning.

Wees nabij allen, die in U geloven.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene