Moge het Licht der Gnosis, der Goddelijke Kennis doorbreken in hoofd en hart, opdat de Gnostiek-magische Bediening volvoerd kan worden op het Altaar van Uw Dienst, o God.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene