O Machtige Gnosis die alles in allen zijt, 

doorlicht en doorlouter ons met uw vlammende Vernieuwings-gloed.

O Gij Allerhoogste uit wie en tot wie alle dingen komen  

Gij Machtiger dan alle machten  leen het oor aan ons die bidden :

Voer ons tot de Openbaring van Uw Wijsheid.  

Plaats ons voor het Hoogaltaar van uw Heilige Tempel. 

Bescherm ons in de ogenblikken der diepste duisternis.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene