Er is slechts één God, doch vele zijn de wegen die voeren tot Hem.

Er is slechts één weg ten Leven, doch vele zijn de zijpaden.

Er is slechts één Leven, doch vele uitdrukkingen van leven.

Gij allen, die hier verenigd zijt,

Gij allen, die staat aan de aanvang des Waren Levens,

hoort en ziet of er waarlijk bevrijding ligt in de dingen der tijdelijkheid.

Alles wat smart baart, het gaat voorbij.

Alles wat vreugde schenkt, het gaat voorbij,

Alles wat harmonie wil scheppen, het wordt aangevreten door het dualisme der noodorde.

Ziet het aan vriend, en weeg de waarden.

Ziet het aan en houdt uw hart bedekt.

Amen.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene