Het Licht van de Nieuwe Dageraad verlichte u. 

De Werkelijkheid van de Vervulling openbare zich in u. 

De Liefde die alle verstand te boven gaat, strale van u. 

Moge uw tijd - uw uur van realisatie gekomen zijn, 

door de Kracht van Hem, die u begeleidt tot aan uw Goede Einde.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene