Epiloog

Gij allen, die het horen kunt, 

Er is een kosmische Christuskracht. 

Hij komt om zich te openbaren! 

Bevestig in mij een gereinigd hart, o mijn God, 

opdat uw Heilige Geest in mij kome. 

Want het geheiligde hart is één met de Christus. 

Als Hij herleeft in ons, herleven wij in Hem. 

Jezus Christus is opgestaan uit de doden, 

daarom, de doden zullen met Hem opstaan. 

Wanneer wij in Hem geloven, zullen wij de dood overwinnen 

en tot het Ene Ware Leven komen.


De Heer is opgewekt uit de doden. 

Hij herrees uit de doden in drie dagen. 

Het overwinnende lichtende Kruis herrijst in drie machten!


Glorie en overwinning voor alle mensen 

die deze woorden hebben gehoord, 

die deze woorden hebben geloofd, 

die deze woorden in vreugde volbrengen.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene